Domesticeringen av hundar

187593-wise-dog

Domesticering är det ord som används för att beskriva hur människan ”förädlar” djur stegvis i olika former. Det är från början vilda djurarter som genom detta blir tama och kan hjälpa och bistå människan på olika sätt.

Detta blandas ofta ihop med att tämja vilket enbart handlar om att få ett djur tamt. Ett exempel är katter. Människan har domesticerat katter till de olika raserna. Men det är inte helt lätt att tämja katten i samma utsträckning som en hud.

Just hunden var det första djuret som människan domesticerade. En teori är att vargen i början följde efter de första människorna för att få tag på matrester som lämnats kvar där människorna varit. Samtidigt fyllde vargen en skyddande funktion för människan genom att varna sin omgivning om stora rovdjur kom allt för nära. Utifrån detta valde människan att försöka tämja och forma vargen till sitt husdjur.

Men det finns inte någon forskning som med säkerhet har fastställt detta. En annan teori grundar sig i att små vargungar lätt kunde användas som husdjur och när de växte upp bland människorna skapades ett helt nytt beteendemönster.

Även när detta genomfördes är inte belagt med säkerhet. Däremot att det var mycket länge sedan är tydligt då det finns bevis för att hundar funnits bland människor för ca 15000 år sedan.

I mycket små steg skapades genom domesticeringen olika hundraser. En av de saker som förändrats från vargen är skallet. Vargen ylar men skäller inte medan hundarna främst skäller även om vissa kan ge ett visst ylande läte. En annan sak är att ”valpbeteende” finns kvar hos hunden genom hela livet. Det är detta som gör att hunden känner sig undergiven mot sin husse/matte. Hunden har även lärt sig att förstå olika signaler från människan vilket inte vargen gör.