Hundars roll i samhället

8258066-service-dog

Det sägs att ”hunden är människans bästa vän” och det är inte svårt att förstå varför. Hunden är ett av de första djuren som människan kunde tämja (varg från början) och har redan från början haft en både social och arbetsam uppgift. Idag har många hundar enbart för det är socialt men hunden används även inom ett flertal yrkesområden. Ett sätt att dela in de olika hundraserna är efter det användningsområde som de passar för. Däremot är det inte alltid bara ett av dessa som passar in utan en hund kan mycket väl passa in i flera kategorier. Exempel är:

Familjehundar: Detta är de hundar som i stort sett bara har en social funktion. Här finns de allra flesta hundraser och Golden Retriever, Schäfer och Labrador är mycket vanliga.

Jakthundar: Här hittas hundraser som har speciella jaktegenskaper. Detta kan vara allt från att jaga småvilt till de som driver älgar och andra större djur. Vilken ras som ska köpas beror helt på vilken jakt som ska utföras.

Brukshund: Detta är hundar som primärt har en specifik uppgift. Med andra ord är brukshund är mycket brett begrepp. Ett exempel är ledarhundar som hjälper blinda och ett annat exempel är terapihundar som används som ett steg i terapiarbete. Ytterligare exempel är räddningshundar som används inom räddningstjänsten.

Draghundar: Här finns de raser som trivs med att dra. Ett exempel är när de drar slädar vilket gör att begreppet slädhundar används. Rasen sennenhund är bland annat känd för att dra kärror.