• Domesticeringen av hundar

    Domesticering är det ord som används för att beskriva hur människan ”förädlar” djur stegvis i olika former. Det är från början vilda djurarter som genom detta blir tama och kan hjälpa och bistå människan på olika sätt. Detta blandas ofta ihop med att tämja vilket enbart handlar om att få ett djur tamt. Ett exempel more

  • Hundars roll i samhället

    Det sägs att ”hunden är människans bästa vän” och det är inte svårt att förstå varför. Hunden är ett av de första djuren som människan kunde tämja (varg från början) och har redan från början haft en både social och arbetsam uppgift. Idag har många hundar enbart för det är socialt men hunden används även more